Logo White Zone Futsal Club

Logo_White_Zone_FS

ออกแบบโลโก้ สโมสรฟุตซอลไวท์โซน (Logo Design : White Zone Futsal Club)

ออกแบบโลโก้ สโมสรฟุตซอลไวท์โซน (Logo Design : White Zone Futsal Club) วางเรือสำเภาโลดเล่นอยู่บนคลื่น ภายในคลื่นเป็นชื่อสโมสรภาษาอังกฤษว่า White Zone Futsal Club เน้นสีแดง-ฟ้า ซึ่งเป็นสีประจำสโมสร พร้อมปีก่อตั้งบนใบสำเภา SINCE 2006 พร้อมตัวตัวย่อ WZ แทนคำว่า White Zone

Logo_White_Zone_FS_Idea

ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบ ออกแบบโลโก้ สโมสรฟุตซอลไวท์โซน

Logo_KosinStudio_50x50px

KosinStudio “Designed by Passion.”

You may also like...